(Toegang tot) aanbod leermateriaal

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > (Toegang tot) aanbod leermateriaal
Beschrijving
Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet.


Contextdiagram
FORA
Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oering Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegeve- ns Distributeurs van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve distributeur Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent het uitlenen van materialen (zoals boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) in de mediatheek. (ApplicationFunction) Beheer uitleengegeve- ns mediatheek Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmateriale- n toetsafname (Schoolexame- n) Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Functionaliteit voor het op basis van beschikbare leermaterialen samenstellen van lesstof en het geven van toegang tot deze lesstof aan leerlingen. (ApplicationFunction) Lesstof beheerfunctie Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een centraal examen mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen leermaterialen toetsafname (Centraal examen) Functionaliteit voor het tonen van digitaal leermateriaal aan leerlingen. (ApplicationFunction) Presentatie digitaal leermateriaal Functionaliteit voor het publiceren van het aanbod van leermiddelen en het tonen van de leermiddelenlijsten (catalogus, webshop). (ApplicationFunction) Publicatiefunct- ie leermiddelena- anbod Uitgevers van [[Educatieve content]] en educatieve hulpmiddelen (BusinessRole) Educatieve uitgever Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmateriale- n toetsafname (Doorstroomto- ets) Functionaliteit voor het beheer van gegevens omtrent het samenstellen en goedkeuren van leermiddelenlijsten. (ApplicationFunction) Beheer gegevens leermiddellenli- jsten Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent materialen (zoals boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) in mediatheek en het presenteren van materialen in de mediatheekcatalogus. (ApplicationFunction) Beheer materiaalgege- vens mediatheekcat- alogus Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. (ApplicationFunction) Portaalfunctie Het klaarzetten van arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal voor individuele leerlingen of groepen. (BusinessProcess) Aanbieden leermateriaal AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:06:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:06:44 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element (Toegang tot) aanbod leermateriaal
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-7a7053fd-d552-41b8-9850-6ae663fcc551
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-7a7053fd-d552-41b8-9850-6ae663fcc551
ArchiMate-model  : FORA
Label  : (Toegang tot) aanbod leermateriaal
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : 7a7053fd-d552-41b8-9850-6ae663fcc551
Original ID  : id-7a7053fd-d552-41b8-9850-6ae663fcc551
Semanticsearch  : (toegang tot) aanbod leermateriaal