Medezeggenschapsstatuut

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Medezeggenschapsstatuut
Beschrijving
Het medezeggenschapsstatuut bevat de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. Het medezeggenschapsstatuut kan worden beschouwd als ‘de grondwet’ voor medezeggenschap binnen de stichting. In het document worden afspraken opgenomen over de vormgeving van medezeggenschap binnen de organisatie. Het statuut wordt elke twee jaar opgesteld door het bevoegd gezag van de school en wordt bij vaststelling en bij wijziging ter instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die met een twee derde meerderheid moet instemmen (artikel 21 lid 1 WMS).


Contextdiagram
FORA
Het medezeggenschapsstatuut bevat de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. Het medezeggenschapsstatuut kan worden beschouwd als ‘de grondwet’ voor medezeggenschap binnen de stichting. In het document worden afspraken opgenomen over de vormgeving van medezeggenschap binnen de organisatie. Het statuut wordt elke twee jaar opgesteld door het bevoegd gezag van de school en wordt bij vaststelling en bij wijziging ter instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die met een twee derde meerderheid moet instemmen (artikel 21 lid 1 WMS). (BusinessObject) Medezeggens- chapsstatuut Statuten zijn bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan rechtspersonen. (BusinessObject) Statuten Het uitvoeren van bestuurstaken. (BusinessProcess) Uitvoeren bestuurstaken Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het organiseren van de medezeggenschapsstructuur voor scholen die vallen onder het schoolbestuur. (BusinessProcess) Organiseren medezeggens- chapsstructuur Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak op bestuursniveau. De algemene bevoegdheden van de GMR bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Gemeenschap- pelijke medezeggens- chapsraad Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggens- chapsraad AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship heeft adviesrecht op / stemt in met AssociationRelationship stemt in met Deze svg is op 14-05-2024 19:06:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:06:46 CEST


Details ArchiMate-element Medezeggenschapsstatuut
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-7a8a7b12-a371-4483b-6844-b6075e0105f
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-7a8a7b12-a371-4483b-6844-b6075e0105f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Medezeggenschapsstatuut
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Externe verwijzing  : https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/medezeggenschap/organisatie-van-de-mr/medezeggenschapsstatuut/#:~:text=Medezeggenschapsstatuut.%20In%20het%20medezeggenschapsstatuut%20staan%20de%20regels%20en,schoolbestuur%20gelden.%20De%20gemeenschappelijke%20medezeggenschapsraad%20moet%20hiermee%20instemmen.,https://voo.nl/kennisbank/documenten-medezeggenschap/medezeggenschapsstatuut
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 7a8a7b12-a371-4483b-6844-b6075e0105f
Original ID  : id-7a8a7b12a3714483b6844b6075e0105f
Semanticsearch  : medezeggenschapsstatuut