Id-7d3513f4-f867-449a-a67d-e6fbc24b8aa0

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-7d3513f4-f867-449a-a67d-e6fbc24b8aa0
ArchiMate-relatie Id-7d3513f4-f867-449a-a67d-e6fbc24b8aa0
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-7d3513f4-f867-449a-a67d-e6fbc24b8aa0
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Gemeente (BusinessRole)
Naar  : Samenwerkingsverband passend onderwijs (BusinessRole)
Documentatie  : afstemming ondersteuningsplan met B&W
Referentie  : wet PO, art 18a.9. wet VO
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : passend onderwijs ondersteuningsplan
Gegevenssoort  : Instelling, organsiatie en bestuur
Object ID  : 7d3513f4-f867-449a-a67d-e6fbc24b8aa0
Original ID  : id-7d3513f4-f867-449a-a67d-e6fbc24b8aa0
Semanticsearch  : id-7d3513f4-f867-449a-a67d-e6fbc24b8aa0
ArchiMate-views  :