Authenticatiemiddel

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Authenticatiemiddel
ArchiMate-element Authenticatiemiddel
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-82a42360-116a-4584-8a47-b489482564d3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Authenticatiemiddel
Documentatie  : Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld.
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Afgeleid van  : ECK Distributie en toegang
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Object ID  : 82a42360-116a-4584-8a47-b489482564d3
Object ID_nl  : 82a42360-116a-4584-8a47-b489482564d3
Original ID  : id-82a42360-116a-4584-8a47-b489482564d3
Semanticsearch  : authenticatiemiddel
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatiem- iddel Het recht van een geauthentiseerde identiteit om gebruik te maken van bepaalde functionaliteit. ECK D&T 2.1, Edukoppeling 2017-07-05 (DataObject) Autorisatie Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering De eenheid waarmee een entiteit (bijvoorbeeld gebruiker] wordt geassocieerd in de digitale keten. Iedere identiteit heeft een unieke identifier binnen een bepaald domein, zoals een leerlingnummer in een schooladmnistratie. ECK D&T 2.1, Edu-K programma VO-start 2018/2019 (DataObject) Identiteit Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwerp van authenticatiemiddelen.. (ApplicationFunction) Beheer ontwerpgegev- ens authenticatiem- iddelen Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent uitgifte en intrekking van authenticatiemiddelen.. (ApplicationFunction) Beheer gegevens authenticatiem- iddelen De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan. (BusinessFunction) Beheer en uitgifte authenticatiem- iddelen Functionaliteit voor het verwerven, registreren en onderhouden van gegevens omtrent middelen t.b.v. identificatie (authenticatie) van gebruikers. (ApplicationFunction) Beheer identificatiege- gevens Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1 (ApplicationComponent) Authenticaties- ysteem Functionaliteit voor het authenticeren van een gebruiker, d.w.z. het controleren van de geclaimde identiteit van een gebruiker aan de hand van een authenticatiemiddel. (ApplicationFunction) Gebruikersaut- henticatiefunct- ie Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship betreft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft Deze svg is op 06-03-2023 10:11:30 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2023 10:11:30 CET