Id-8311085152c84c35a810352203800fdc

ArchiMate-modellen > FORA > ServingRelationships > Id-8311085152c84c35a810352203800fdc
ArchiMate-relatie Id-8311085152c84c35a810352203800fdc
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatietype  : ServingRelationship
Relatie-id  : FORA/id-83110851-52c8-4c35a-8103-52203800fdc
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Publicatiefunctie leermiddelenaanbod (ApplicationFunction)
Naar  : (Toegang tot) aanbod leermateriaal (BusinessFunction)
Object ID  : 83110851-52c8-4c35a-8103-52203800fdc
Original ID  : id-8311085152c84c35a810352203800fdc
Semanticsearch  : id-8311085152c84c35a810352203800fdc
ArchiMate-views  :