Geoorloofd verzuim

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Geoorloofd verzuim
Beschrijving
Afwezigheid op school van een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie met een geldige reden.Details ArchiMate-element Geoorloofd verzuim
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-873ca464-5246-424e9-6a03-c0df8dc889e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-873ca464-5246-424e9-6a03-c0df8dc889e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Geoorloofd verzuim
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Procesmodellering
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 10-4-2023
Toelichting  : In sommige gevallen is er geen sprake van schoolverzuim of spijbelen. Voorbeelden van redenen hiervoor zijn:
  • (door ouders gemelde) ziekte,
  • dokters-, tandarts- en ziekenhuisbezoek (medisch),
  • schorsing,
  • stage,
  • religieuze feestdag,
  • vakantieverlof vanwege de aard van het beroep van de ouders,
  • verlof vanwege gewichtige omstandigheden, zoals huwelijk of begrafenis,
maar bijvoorbeeld ook:
  • te laat komen doordat de taxi te laat was.
Scholen kunnen zelf de absentiecategorieën bepalen, die het attribuut geoorloofd of ongeoorloofd krijgen. Dit moet wel worden getoetst aan wet- en regelgeving.
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 873ca464-5246-424e9-6a03-c0df8dc889e
Original ID  : id-873ca4645246424e96a03c0df8dc889e
Semanticsearch  : geoorloofd verzuim