Monitoring- / loggingfunctie

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Monitoring- / loggingfunctie
Beschrijving
Functionaliteit voor het monitoren van systemen en het verzamelen en beheren van loggegevens


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het monitoren van systemen en het verzamelen en beheren van loggegevens (ApplicationFunction) Monitoring- / loggingfunctie Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict- middelen Systeem dat zaken zoals: de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit het gebruik en de performance van IT systemen monitort en signaleert. Bijvoorbeeld: SCOM PRTG Nessus PIM+ LogPoint IMC (ApplicationComponent) Monitoring- en loggingsystee- m Een gegeven is een vastgelegde uitdrukking van een feit, zodanig geregistreerd dat deze uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kan worden. (BusinessObject) Gegeven AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:05:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:05:37 CEST


Details ArchiMate-element Monitoring- / loggingfunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-884d6345-aea1-4cb78-a121-1becd37cc20
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-884d6345-aea1-4cb78-a121-1becd37cc20
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Monitoring- / loggingfunctie
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 884d6345-aea1-4cb78-a121-1becd37cc20
Original ID  : id-884d6345aea14cb78a1211becd37cc20
Semanticsearch  : monitoring- / loggingfunctie
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions