Facilitering oudercommunicatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Facilitering oudercommunicatie
ArchiMate-element Facilitering oudercommunicatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-88a68236-e166-47d2-96f7-a8e1501c50c7
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Facilitering oudercommunicatie
Documentatie  : Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 88a68236-e166-47d2-96f7-a8e1501c50c7
Object ID_nl  : 88a68236-e166-47d2-96f7-a8e1501c50c7
Original ID  : id-88a68236-e166-47d2-96f7-a8e1501c50c7
Semanticsearch  : facilitering oudercommunicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommuni- catie Communicatie over onderwijs en resultaten en andere zaken met betrekking tot de klas. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie klasbreed Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen en organiseren van documenten. (ApplicationFunction) Beheer documenten Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Communicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie leerlingspecifie- k Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Communicatie over bestuurgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie bestuursbreed Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. (ApplicationFunction) Portaalfunctie Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie schoolbreed Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 07-03-2023 11:51:14 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 07-03-2023 11:51:14 CET