Facilitering oudercommunicatie

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Facilitering oudercommunicatie
Beschrijving
Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg.


Contextdiagram
FORA
Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommun- icatie Communicatie over onderwijs en resultaten en andere zaken met betrekking tot de klas. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie klasbreed Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen, organiseren, versioneren, en/of publiceren van documenten. (ApplicationFunction) Beheer documenten Bedrijfsdomein voor zaken die het onderwijs ondersteunen. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Communicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie leerlingspecifi- ek Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Communicatie over bestuurgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie bestuursbreed Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. (ApplicationFunction) Portaalfunctie Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Oudercommun- icatie schoolbreed Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:05:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:05:34 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Facilitering oudercommunicatie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-88a68236-e166-47d2-96f7-a8e1501c50c7
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-88a68236-e166-47d2-96f7-a8e1501c50c7
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Facilitering oudercommunicatie
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Hoofdbedrijfsfunctie
Object ID  : 88a68236-e166-47d2-96f7-a8e1501c50c7
Original ID  : id-88a68236-e166-47d2-96f7-a8e1501c50c7
Semanticsearch  : facilitering oudercommunicatie