Configuratie-item

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Configuratie-item
Beschrijving
Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit het perspectief van servicemanagement.


Contextdiagram
FORA
Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit het perspectief van servicemanagement. (BusinessObject) Configuratie- item Functionaliteit voor het onderhoud van gegevens omtrent het beheer en onderhoud van gebouwen en gebouwinstallaties (gas, licht, water, ventilatie, zonwering e.d.) (ApplicationFunction) Beheer gebouwbehee- rgegevens Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Functionaliteit voor het onderhouden van gegevens omtrent gebouwbeveiliging, zoals m.b.t. alarminstallaties, sprinklers, brandmeldinstallaties, intercoms, beveiligingscamera's, enz.. (ApplicationFunction) Beheer gebouwbeveili- gingsgegevens Activa omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon. (BusinessObject) Activum Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. (BusinessObject) Melding AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship is onderwerp van Deze svg is op 14-05-2024 19:05:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:05:25 CEST


Details ArchiMate-element Configuratie-item
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-8ac3ce36-fdb7-41269-6f43-4e52fe47e6e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8ac3ce36-fdb7-41269-6f43-4e52fe47e6e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Configuratie-item
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Afgeleid van  : https://hora.surf.nl/index.php/Configuratie-item
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 8ac3ce36-fdb7-41269-6f43-4e52fe47e6e
Original ID  : id-8ac3ce36fdb7412696f434e52fe47e6e
Semanticsearch  : configuratie-item