Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)
ArchiMate-element Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-8addddb2-db89-466c-9da6-e7266fef7cc8
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerking resultaatgegevens (Citoscore)
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 8addddb2-db89-466c-9da6-e7266fef7cc8
Object ID_nl  : 8addddb2-db89-466c-9da6-e7266fef7cc8
Original ID  : id-8addddb2-db89-466c-9da6-e7266fef7cc8
Semanticsearch  : verwerking resultaatgegevens (citoscore)
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
ApplicationFunction Verwerking resultaatgege- vens (Citoscore) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee de voortgang van leerlingen kan worden geanalyseerd en op basis van data (bijv. referentiegroepen) een gepersonaliseerd leeraanbod gecreëerd kan worden. (ApplicationComponent) Learning Analyticssyste- em [[Portaal]] waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Ouderportaal Gegevensopslag verzorgd door een online (cloud) dienstverlener (ApplicationComponent) Cloudopslags- ysteem ApplicationFunction Verwerken studievoortga- ng Systeem waarmee [[Overstapdossier]]s kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met [[Samenwerkingsverband passend onderwijs]]. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden. (ApplicationComponent) Overdrachtvo- orziening Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Informatie over de afgelegde toetsen van een leerling. (DataObject) Leerresultaten en ontwikkeling Digitaal leermateriaal, waarbij indien het adaptief is, het pad door het materiaal dat de leerling doorloopt, zich aanpast op basis van de uitkomsten van de voortgang van de leerling (ApplicationComponent) (Adaptief) digitaal leermateriaal Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) De digitale leeromgeving (DLO) is het geheel van systemen dat studenten, docenten en medewerkers van een onderwijsinstelling in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. De DLO is dus een combinatie van digitale diensten (bron: Surf). (ApplicationComponent) Digitale leeromgeving (DLO) Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregi- stratie AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 08-06-2023 08:01:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2023 08:01:37 CEST