Beheer toetsgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer toetsgegevens
Beschrijving
Functionaliteit voor het importeren, aanmaken en onderhouden van toetsen (incl. toetsitems).


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het importeren, aanmaken en onderhouden van toetsen (incl. toetsitems). (ApplicationFunction) Beheer toetsgegevens Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessFunction) Materiaalontwi- kkeling AssignmentRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:05:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:05:02 CEST


Details ArchiMate-element Beheer toetsgegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-8f05470a-1243-44b3-8651-d4969c37f77f
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8f05470a-1243-44b3-8651-d4969c37f77f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer toetsgegevens
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 8f05470a-1243-44b3-8651-d4969c37f77f
Original ID  : id-8f05470a-1243-44b3-8651-d4969c37f77f
Semanticsearch  : beheer toetsgegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions