Plan van Scholen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Plan van Scholen
Beschrijving
De Wet op het primair onderwijs (Wpo) verplicht gemeenten jaarlijks een plan van nieuw op te richten basisscholen vast te stellen. Rijksbekostiging van een nieuwe openbare of bijzondere basisschool kan alleen als de school opgenomen is op een door de gemeente van vestiging vastgesteld plan. N.B.: In het kader van de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’, wordt niet meer met een Plan van Scholen gewerkt (los van de overgangsregeling).


Contextdiagram
FORA
De Wet op het primair onderwijs (Wpo) verplicht gemeenten jaarlijks een plan van nieuw op te richten basisscholen vast te stellen. Rijksbekostiging van een nieuwe openbare of bijzondere basisschool kan alleen als de school opgenomen is op een door de gemeente van vestiging vastgesteld plan. N.B.: In het kader van de wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’, wordt niet meer met een Plan van Scholen gewerkt (los van de overgangsregeling). (BusinessObject) Plan van Scholen Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Driver Art. 194e WPO - Overgangsrec- ht plan van scholen Driver Art. 74 WPO - Plan van nieuwe scholen Driver Art. 77 WEC - Plan van nieuwe scholen Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. Het is de kleinste eenheid van openbaar bestuur, bestuurd door een gemeenteraad en B en W. (BusinessObject) Gemeente AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship stelt vast Deze svg is op 14-05-2024 18:50:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:50:17 CEST


Details ArchiMate-element Plan van Scholen
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-8fb39294-3dc7-4eaa8-1062-192d3449607
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8fb39294-3dc7-4eaa8-1062-192d3449607
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Plan van Scholen
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 8fb39294-3dc7-4eaa8-1062-192d3449607
Original ID  : id-8fb392943dc74eaa81062192d3449607
Semanticsearch  : plan van scholen