ICT-ondersteuning Samenwerken communiceren

ArchiMate-modellen > FORA > Views > ICT-ondersteuning Samenwerken communiceren
ICT-ondersteuning Samenwerken communiceren
Uitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen. (BusinessFunction) Samenwerken en communiceren medewerkers en extern Het in- en/of extern verspreiden van nieuwsberichten en andere updates. (BusinessFunction) Communicatie van nieuws en updates Het aanmaken, verwerken en vernietigen van referentiegegevens. (BusinessFunction) Beheer van referentieinformatie Klantrelatiebeheer (CRM) (BusinessFunction) Beheer van relaties en externe betrekkingen Mededelingen, vaak op een specifiek gebied, die aan een bekende relatie worden gedaan. (BusinessFunction) Gerichte communicatie Aanmaken, verwerken, archiveren en vernietigen van digitale en fysieke documenten (BusinessFunction) Documentbeheer Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent nieuwsitems. (ApplicationFunction) Beheer gegevens nieuwsitems Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. (ApplicationFunction) Portaalfunctie Geheel van netwerkverbindingen en daarop bereikbare digitale services, gebruikt binnen een organisatie. (ApplicationComponent) Intranet Website met informatie van de onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Schoolwebsite Functionaliteit voor het publiceren van informatie, zoals nieuwsberichten en meldingen. (ApplicationFunction) Informatiepublicatiefunctie Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommunicatie Communicatie over onderwijs en resultaten en andere zaken met betrekking tot de klas. (BusinessFunction) Oudercommunicatie klasbreed Communicatie over een leerling met diens ouders/verzorgers in het kader van onderwijs of preventie en zorg. (BusinessFunction) Oudercommunicatie leerlingspecifiek Informeren van leerlingen over zaken van logistieke aard (zoals een wijziging in het rooster of een melding over een storing in een systeem). Denk hierbij ook aan een persoonlijke agenda voor leerlingen. (BusinessFunction) Logistieke informatieverstrekking Inschrijven voor onderwijsactiviteiten, zoals projecten, flexuren en excursies. (BusinessFunction) Inschrijving op onderwijsactiviteiten Ondersteuning samenwerken in leerlingprojecten (BusinessFunction) Ondersteuning samenwerken in leerlingprojecten Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen, organiseren, versioneren, en/of publiceren van documenten. (ApplicationFunction) Beheer documenten Functionaliteit voor het gezamenlijk aanmaken van en werken aan / redigeren van documenten. (ApplicationFunction) Gezamenlijke creatie- en redactiefunctie Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfunctie Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen, organiseren, versioneren, en/of publiceren van documenten. (ApplicationFunction) Beheer documenten Functionaliteit voor het gezamenlijk aanmaken van en werken aan / redigeren van documenten. (ApplicationFunction) Gezamenlijke creatie- en redactiefunctie Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfunctie Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinstelling Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem Vastleggen van beeld en geluid van vergaderingen. (ApplicationFunction) Opnemen vergadering video en audio Functionaliteit voor het beheren (vastleggen, wijzigen en verwijderen), presenteren en beschikbaar stellen van gespreksgegevens, zoals van leerlinggesprekken en tienminutengesprekken. (ApplicationFunction) Beheer gespreksgegevens Functionaliteit voor het houden van vergaderingen (live meetings) met kleine en grote groepen deelnemers met live video en audio (incl. opnemen vergadering audio en video). (ApplicationFunction) Videoconferentiefunctie Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolger App waarmee berichten zeer snel tussen deelnemers kunnen worden uitgewisseld. (ApplicationComponent) (Instant) messaging app Systeem voor het bekijken en doorzoeken van webpagina's op het World Wide Web. (ApplicationComponent) Webbrowser AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:04:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:04:59 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view ICT-ondersteuning Samenwerken communiceren
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-908f5f8b-65cc-415c-8866-d2403e527be2
ArchiMate-model  : FORA
Label  : ICT-ondersteuning Samenwerken communiceren
Documentatie  : Detailoverzicht met betrekking tot samenwerking en communicatie van leerlingen, medewerkers en verzorgers onderling of in andere verbanden voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ArchiMate-gezichtspunt  : ICT-ondersteuning
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Algemeen
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Viewpoint  : ICT-ondersteuning
Object ID  : 908f5f8b-65cc-415c-8866-d2403e527be2
Original ID  : id-908f5f8b-65cc-415c-8866-d2403e527be2
Semanticsearch  : ict-ondersteuning samenwerken communiceren
Elementen  : 
Relaties  :