Vertrouwenspersoon / Anti-pest coördinator

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Vertrouwenspersoon / Anti-pest coördinator
Beschrijving
Een vertrouwenspersoon / anti-pest coördinator is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten. Er kunnen interne en externe vertrouwenspersonen zijn. Een interne vertrouwenspersoon fungeert meestal als eerste aanspreekpunt.


Contextdiagram
FORA
Een vertrouwenspersoon / anti-pest coördinator is iemand die verbonden is met school, bij wie je met vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met seksuele intimidatie of pesten. Er kunnen interne en externe vertrouwenspersonen zijn. Een interne vertrouwenspersoon fungeert meestal als eerste aanspreekpunt. (BusinessObject) Vertrouwensp- ersoon / Anti- pest coördinator Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product met het oogmerk dat er een oplossing op dat punt zal worden gerealiseerd. (BusinessObject) Klacht Het bevoegd gezag treft een regeling voor de behandeling van klachten. (art. 15 WPO) (BusinessObject) Klachtenregeli- ng Pesten is het psychisch of fysiek mishandelen van een of meer leerlingen door een of meer klasgenoten. Van pesten is er sprake als ‘iemand herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door één of meer personen’ (Dan Olweus). De negatieve handelingen zijn structureel tegen dezelfde persoon gericht en er is sprake van machtsongelijkheid. (BusinessObject) Pesten AggregationRelationship AssociationRelationship aangesteld door AssociationRelationship behandeld door AssociationRelationship beschrijft taken van AssociationRelationship is aanspreekpunt voor Deze svg is op 25-01-2024 22:31:00 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 25-01-2024 22:31:00 CET


Details ArchiMate-element Vertrouwenspersoon / Anti-pest coördinator
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-90eb7961-0713-44ca8-45b7-93cda1635c6
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-90eb7961-0713-44ca8-45b7-93cda1635c6
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Vertrouwenspersoon / Anti-pest coördinator
Onderwijsbegrippen_nl  :  Nee
Beschikbaarheid  :  Midden
Integriteit  :  Hoog
Vertrouwelijkheid  :  Midden
Persoonsgegevens  :  Ja
Gegevenscategorie  :  Partij
Domein  :  Bevoegd gezag
Sector  :  FO
Status  :  Definitief
Statusdatum  :  1-12-2021
Externe verwijzing  :  https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/vertrouwenswerk-po/#over-vertrouwenswerk-po,https://www.schoolenveiligheid.nl/thema/vertrouwenswerk-vo/#over-vertrouwenswerk-vo
Bron  :  FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Object ID  :  90eb7961-0713-44ca8-45b7-93cda1635c6
Object ID_nl  : 90eb7961-0713-44ca8-45b7-93cda1635c6
Original ID  :  id-90eb7961071344ca845b793cda1635c6
Semanticsearch  : vertrouwenspersoon / anti-pest coördinator