Sponsoring

Beschrijving
Geldelijke of materiële bijdragen, of vrijstelling van een (een deel) van de betaling, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouderbijdragen indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen in schoolverband (bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd) worden geconfronteerd.



Details ArchiMate-element Sponsoring
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-930ffc4f-8d1f-403d9-d499-23f1dd7a64c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-930ffc4f-8d1f-403d9-d499-23f1dd7a64c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Sponsoring
Bron  : Convenant Scholen primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Externe verwijzing  : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/documenten/rapporten/2020/02/11/bijlage-sponsorconvenant-2020-2022
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 930ffc4f-8d1f-403d9-d499-23f1dd7a64c
Object ID_nl  : 930ffc4f-8d1f-403d9-d499-23f1dd7a64c
Original ID  : id-930ffc4f8d1f403d9d49923f1dd7a64c
Semanticsearch  : sponsoring