Leerdoel

Beschrijving
Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken


Contextdiagram
FORA
Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen met specifieke behoeften. (BusinessProcess) Begeleiden groepen leerlingen Het (aanvullend) begeleiden van individuen met specifieke behoeften. (BusinessProcess) Begeleiden individuele leerlingen Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Het bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. (BusinessProcess) Bijstellen gewenste leerroute Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessProcess) Uitvoeren les Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat Deze svg is op 14-05-2024 19:04:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:04:30 CEST


Details ArchiMate-element Leerdoel
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-95c2c26c-aef5-4bc89-d577-a1e14776b2f
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-95c2c26c-aef5-4bc89-d577-a1e14776b2f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerdoel
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Overeenkomst
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 95c2c26c-aef5-4bc89-d577-a1e14776b2f
Original ID  : id-95c2c26caef54bc89d577a1e14776b2f
Semanticsearch  : leerdoel