Office suite

Beschrijving
Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking.


Contextdiagram
FORA
Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Systeem voor het maken / bewerken van teksten in documenten. (ApplicationComponent) Tekstverwerki- ngssysteem De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen, organiseren, versioneren, en/of publiceren van documenten. (ApplicationFunction) Beheer documenten Systeem voor het beheren van afspraken en gebeurtenissen in agenda's. (ApplicationComponent) Agendasystee- m Systeem voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationComponent) E-mailsysteem Systeem voor het maken / bewerken van spreadsheets . (ApplicationComponent) Spreadsheet- systeem Systeem voor het maken / bewerken van tekeningen / afbeeldingen. (ApplicationComponent) Tekensysteem Functionaliteit voor het gezamenlijk aanmaken van en werken aan / redigeren van documenten. (ApplicationFunction) Gezamenlijke creatie- en redactiefunctie Systeem voor het maken / bewerken van presentaties. (ApplicationComponent) Presentatiesy- steem AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:23:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:23:13 CEST


Details ArchiMate-element Office suite
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-95c783b6-52df-4790-85fb-705cc4139484
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-95c783b6-52df-4790-85fb-705cc4139484
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Office suite
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
FORA-type  : Referentiecomponent
Object ID  : 95c783b6-52df-4790-85fb-705cc4139484
Object ID_nl  : 95c783b6-52df-4790-85fb-705cc4139484
Original ID  : id-95c783b6-52df-4790-85fb-705cc4139484
Semanticsearch  : office suite