Office suite

ArchiMate-element Office suite
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-95c783b6-52df-4790-85fb-705cc4139484
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Office suite
Documentatie  : Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
Object ID  : 95c783b6-52df-4790-85fb-705cc4139484
Object ID_nl  : 95c783b6-52df-4790-85fb-705cc4139484
Original ID  : id-95c783b6-52df-4790-85fb-705cc4139484
Semanticsearch  : office suite
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Systeem voor het maken / bewerken van teksten in documenten. (ApplicationComponent) Tekstverwerki- ngssysteem De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen en organiseren van documenten. (ApplicationFunction) Beheer documenten Systeem voor het beheren van afspraken en gebeurtenissen in agenda's. (ApplicationComponent) Agendasystee- m Systeem voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationComponent) E-mailsysteem Systeem voor het maken / bewerken van spreadsheets . (ApplicationComponent) Spreadsheet- systeem Systeem voor het maken / bewerken van tekeningen / afbeeldingen. (ApplicationComponent) Tekensysteem Functionaliteit voor het gezamenlijk aanmaken van en werken aan / redigeren van documenten. (ApplicationFunction) Gezamenlijke creatie- en redactiefunctie Systeem voor het maken / bewerken van presentaties. (ApplicationComponent) Presentatiesy- steem AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 27-09-2023 17:24:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 27-09-2023 17:24:18 CEST