Uitvoeringsbesluit WVO 2020

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Uitvoeringsbesluit WVO 2020
Beschrijving


Contextdiagram
FORA
Driver Uitvoeringsbes- luit WVO 2020 Driver Art. 3.24 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Beoordeling centraal examen door gecommitteer- de Driver Art. 3.20 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Afname centraal examen Driver Art. 3.58 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Maatregelen in geval van onregelmatigh- eden of afwezigheid Driver Art. 3.19 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- De opgaven voor het centraal examen Driver Art. 3.31 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Bewaren werk centraal examen Driver Art. 3.59 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Beslissing en gegevens commissie van beroep voor de eindexamens Driver Art. 3.13 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Beoordeling schoolexamen Driver Art. 3.33 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Vaststelling uitslag eindexamen Driver Art. 3.21 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Beoordeling centraal examen door examinator Driver Art. 3.40 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Cijferlijst eindexamen Driver Art. 3.58 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Maatregelen in geval van onregelmatigh- eden of afwezigheid Driver Art. 3.54 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Afwijkende wijze van examineren bij handicap of ziekte Driver Art. 3.15 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Verstrekking beoordeling schoolexamen Driver Art. 3.25 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Vaststelling score en cijfer centraal examen Driver Art. 3.32 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Eindcijfer vakken eindexamen Driver Art. 3.55 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Afwijkende wijze van examineren bij onvoldoende beheersing Nederlandse taal Driver Art. 3.18 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Opgave aantal examenkandi- daten centraal examen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 06-04-2024 12:53:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 12:53:42 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Uitvoeringsbesluit WVO 2020
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-96005f3d-bfb1-4dd3a-cecd-41bb4b5580e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-96005f3d-bfb1-4dd3a-cecd-41bb4b5580e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Uitvoeringsbesluit WVO 2020
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&z=2023-03-29&g=2023-03-29
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0045787&z=2023-03-29&g=2023-03-29
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 96005f3d-bfb1-4dd3a-cecd-41bb4b5580e
Object ID_nl  : 96005f3d-bfb1-4dd3a-cecd-41bb4b5580e
Original ID  : id-96005f3dbfb14dd3acecd41bb4b5580e
Semanticsearch  : uitvoeringsbesluit wvo 2020