Incident

Beschrijving
Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren.


Contextdiagram
FORA
Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren. (BusinessObject) Incident Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Het vastleggen van het wat, wanneer, wie, waar, waarmee, en waarom van gebeurtenissen die de gang van zaken in school verstoren of zouden kunnen verstoren. (BusinessProcess) Vastleggen incidenten Functionaliteit voor het rapporteren van gegevens ontrent gebeurtenissen en risico's op het gebied van fysieke, sociale en digitale veiligheid. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie incidentgegev- ens Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties. (Grouping) Algemeen Functionaliteit voor het registreren en onderhoud van gegevens (wie, wat waar, wanneer, waarmee, waarom) omtrent incidenten, d.w.z. gebeurtenissen die de gang van zaken in de context van de school verstoren. (ApplicationFunction) Beheer incidentgegev- ens Het een leerling tijdelijk de toegang ontzeggen tot de school en/of tot deelname aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Schorsing Beslissing van het bevoegd gezag om een leerling van school te verwijderen. (BusinessObject) Beslissing tot verwijdering Peiodiek rapport met overzicht van alle gebeurtenissen op het gebied van fysieke en digitale veiligheid. (BusinessObject) Incident- en veiligheidsrap- portage AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship Kan leiden tot AssociationRelationship kan leiden tot AssociationRelationship rapporteert Deze svg is op 16-04-2024 11:32:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 11:32:33 CEST


Details ArchiMate-element Incident
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-96720114-e6b9-43749-8b06-a0afaba928c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-96720114-e6b9-43749-8b06-a0afaba928c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Incident
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Hoog
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 96720114-e6b9-43749-8b06-a0afaba928c
Object ID_nl  : 96720114-e6b9-43749-8b06-a0afaba928c
Original ID  : id-96720114e6b9437498b06a0afaba928c
Semanticsearch  : incident