Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
ArchiMate-element Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-970d11a4-f51f-4f6d-a6b2-3ee94534ab64
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Documentatie  : Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit.
Werkingsgebied  : VO
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : 970d11a4-f51f-4f6d-a6b2-3ee94534ab64
Object ID_nl  : 970d11a4-f51f-4f6d-a6b2-3ee94534ab64
Original ID  : id-970d11a4-f51f-4f6d-a6b2-3ee94534ab64
Semanticsearch  : loopbaanoriëntatie en -begeleiding
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit. (BusinessFunction) Loopbaanoriën- tatie en- begeleiding Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnumm- er Voortgang en resultaten van het leerproces, alternatief of als aanvulling op de voortgangsgegevens. Kan uiteindelijk ook toets- en resultaatgegevens vervangen. Belangrijk: LEERLING is eigenaar van deze gegevens, en vult het portfolio (BusinessObject) Leerling portfolio Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is het geheel van activiteiten waarmee de onderwijsinstelling de onderwijsvolger ondersteunt bij het ontwikkelen van zijn zelfsturend vermogen en het ontwikkelen van zijn loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. De onderwijsvolger leert deze competenties in samenhang te ontwikkelen vanuit reflectie op ervaringen en het gesprek hierover. Hierdoor leert de onderwijsvolger om gedurende zijn leerloopbaan en in zijn arbeids- en levensloopbaan vanuit zelfinzicht zijn of haar loopbaan te sturen. Informatievoorziening blijkt hierbij in de meeste gevallen vooral een meerwaarde te hebben ter bevestiging van de keuze van de onderwijsvolger. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding zorgt ervoor dat onderwijsvolgers leren wat hun interesses en talenten zijn, zodat ze een goede keuze kunnen maken voor een beroep of vervolgopleiding. LOB gaat dus over de juiste begeleiding en informatie krijgen over een vervolgopleiding of beroep. Bijvoorbeeld: coachingsgesprekken over wat je zou willen doen in de toekomst en wat je talenten en interesses zijn, (meeloop)stages, een sollicitatietraining of praten met mensen die jouw opleiding vroeger hebben gedaan. (ApplicationFunction) Loopbaanoriën- tatie en- begeleiding Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegele- iding AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 22-04-2022 12:41:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2022 12:41:43 CEST