Leerlingenstatuut

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Leerlingenstatuut
Beschrijving
Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en de plichten van leerlingen op die school. In het leerlingenstatuut worden in elk geval voorschriften opgenomen, strekkende tot handhaving van de goede gang van zaken binnen de instelling en, de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer. In een goed leerlingenstatuut staat beschreven wat van de docenten mag worden verwacht, maar ook wat docenten van de leerlingen mogen verwachten. In het statuut worden de alle regels rondom toetsen, huiswerk, toelating, overgaan en te laat komen, vastgelegd.Details ArchiMate-element Leerlingenstatuut
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-97e23a77-ba6e-45e38-d804-ccf78e26194
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-97e23a77-ba6e-45e38-d804-ccf78e26194
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerlingenstatuut
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : VO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Externe verwijzing  : https://www.onderwijsconsument.nl/wat-staat-er-het-leerlingenstatuut/
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 97e23a77-ba6e-45e38-d804-ccf78e26194
Original ID  : id-97e23a77ba6e45e38d804ccf78e26194
Semanticsearch  : leerlingenstatuut