Informatievoorziening Onderwijsuitvoering

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatievoorziening Onderwijsuitvoering
Informatievoorziening Onderwijsuitvoering
Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Een Elektronische Leeromgeving (ELO) is een schil die toegang geeft tot functionaliteit die de leerling nodig heeft voor het volgen van onderwijs. (ApplicationComponent) Elektronische Leeromgeving (ELO) Een systeem dat ondersteunt bij het opmaken en vaststellen van de leermiddelenlijsten met de voor de studenten benodigde boeken, licenties en andere leermiddelen voor een opleiding. (ApplicationComponent) Leermiddelenlijstbe- heersysteem Een systeem dat ondersteunt bij: * het aanbieden van leermiddelen door de instelling en door derden * het bestellen en betalen van leermiddelen door studenten (betaling gedeelte voorzien door de 'betalingen' applicatiedienst) * het verkrijgen van licenties/vouchers Opmerking: ROSA noemt de bestelomgeving een aparte component: https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php?title=DisplayArchiMateElements&elementtype=ApplicationComponent&model=Id-316838d5-7351-46de-9071-f4ba8175825c Opmerking: Dit valt ook onder het programma-doorpakken-op-digitalisering. Zie https://www.sambo-ict.nl/programmas/programma-doorpakken-op-digitalisering/leermiddelen/ Opmerking: Zie ook het koppelpunt catalogusinformatie. Zie https://www.kennisnet.nl/diensten/koppelpunt-catalogusinformatie/ (ApplicationComponent) Leermiddelenlijstver- strekkingsysteem Applicatie die een educatief doel dient en die aangeboden wordt aan leerlingen om te gebruiken in of als aanvulling op een opleiding. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Een systeem dat het beheren en werven van collecties bestaande uit materialen ondersteunt (denk aan boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia). Daarnaast voorziet het systeem ook in een centrale repository en het aanbieden, reserveren en uitlenen van materialen. Bijvoorbeeld: Aura (ApplicationComponent) Mediatheekbeheers- ysteem Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsysteem (LVS) Systeem voor het creeren, bewerken, delen, live uitzenden of opslaan van audio en/of video naar gespecificeerde doelgroepen. Dit omvat ook de meer professionele videoplatformen van een openleercentrum bestaande uit een (mobiele) studio-opname apparatuur. Voorbeeld: * Mediasite van SonicFoundry * Kultura (ApplicationComponent) Audio-/video- streaming-systeem App waarmee berichten zeer snel tussen deelnemers kunnen worden uitgewisseld. (ApplicationComponent) (Instant) messaging app Systeem voor het besturen / bediening van apparaten, zoals bijvoorbeeld digibords en robots. (ApplicationComponent) Apparaatbesturings- systeem Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite ApplicationComponent Plagiaatdetectie systeem Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem Afwezigheid van leerlingen voor een hele dag of bij individuele lessen vastleggen. (BusinessFunction) Verzuimregistratie Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een systeem voor het digitaal toezicht houden op het afnemen van toesten en examens. Zoals: * Het testen van het veilig zijn van de afnameomgeving * Het surveilleren cq monitoren van de afname van het examen (ApplicationComponent) Proctoringsysteem Een Learning Management Systeem (LMS) is een systeem ten behoeve van het aanbieden, beheren en gebruiken van leermaterialen en leeractiviteiten. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Een systeem voor de examenvoorbereiding zoals het creeren van examengroepen, toekennen examenmateriaal, aanmaken examensets, toekennen afnameleider en surveillanten. (ApplicationComponent) Examenlogistieksyst- eem Applicatie die een educatief doel dient en die aangeboden wordt aan leerlingen om te gebruiken in of als aanvulling op een opleiding. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Deze svg is op 02-03-2023 13:38:22 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 02-03-2023 13:38:22 CET
Legenda
   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatievoorziening Onderwijsuitvoering
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-9814c1bb-f6e6-4994-ab45-4b17391b1edc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatievoorziening Onderwijsuitvoering
Documentatie  : Overzicht voor de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering" met de bedrijfsfuncties en de referentiecomponenten die de bedrijfsfuncties ondersteunen.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatievoorziening
Publiceren  : SWC en wiki
Titel view SWC  : Bedrijfsfuncties Onderwijsuitvoering
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewtype  : Detail
Viewpoint  : Informatievoorziening
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 9814c1bb-f6e6-4994-ab45-4b17391b1edc
Object ID_nl  : 9814c1bb-f6e6-4994-ab45-4b17391b1edc
Original ID  : id-9814c1bb-f6e6-4994-ab45-4b17391b1edc
Semanticsearch  : informatievoorziening onderwijsuitvoering
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)