Voortgezet onderwijs

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Voortgezet onderwijs
Beschrijving
Het voortgezet onderwijs, bedoeld in deze wet, omvat het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs en na het speciaal onderwijs. Het omvat niet het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.Details ArchiMate-element Voortgezet onderwijs
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-9964e2cb-ac2e-45f0b-d9de-2f4d2b35cf8
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-9964e2cb-ac2e-45f0b-d9de-2f4d2b35cf8
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Voortgezet onderwijs
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : VO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 9964e2cb-ac2e-45f0b-d9de-2f4d2b35cf8
Original ID  : id-9964e2cbac2e45f0bd9de2f4d2b35cf8
Semanticsearch  : voortgezet onderwijs