Bezwaar

ArchiMate-element Bezwaar
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-99c425a1-4ea3-433ba-193f-f26db78b715
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Bezwaar
Documentatie  : Een protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen.
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Hoog
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Object ID  : 99c425a1-4ea3-433ba-193f-f26db78b715
Object ID_nl  : 99c425a1-4ea3-433ba-193f-f26db78b715
Original ID  : id-99c425a14ea3433ba193ff26db78b715
Semanticsearch  : bezwaar
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen. (BusinessObject) Bezwaar Funtionaliteit voor beheren van gegevens omtrent de afhandeling van klachten en bezwaren. (ApplicationFunction) Beheer klachtafhandel- ingsgegevens Functionaliteit voor het registreren van klachten en bezwaren. (ApplicationFunction) Klachten- en bezwarenregis- tratiefunctie Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag BusinessObject Bezwaar toetsresultaat Een Geschillencommissie adviseert en bemiddelt, of doet een uitspraak bij bezwaren ingediend (bijvoorbeeld door ouders, leerlingen of medewerkers) tegen een beslissing/ besluit. (BusinessObject) Geschillenco- mmissie Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een besluit is een schriftelijke beslissing (definitieve uitspraak) van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. (BusinessObject) Besluit AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship behandeld door AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship ingediend door AssociationRelationship is tegen Deze svg is op 28-09-2023 18:31:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 18:31:52 CEST