EDEXML

ArchiMate-element EDEXML
ArchiMate_Constraint.png
Elementtype  : Constraint
Element-id  : FORA/id-99d2efd1-d9b4-4e5b-ac0a-961e9c8617f0
ArchiMate-model  : FORA
Label  : EDEXML
Documentatie  : EDEXML is de standaard voor de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen met bijbehorende gegevens over groepen en leerkrachten. EDEXML is bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Standaard
Object ID  : 99d2efd1-d9b4-4e5b-ac0a-961e9c8617f0
Object ID_nl  : 99d2efd1-d9b4-4e5b-ac0a-961e9c8617f0
Original ID  : id-99d2efd1-d9b4-4e5b-ac0a-961e9c8617f0
Semanticsearch  : edexml
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
EDEXML is de standaard voor de uitwisseling van administratieve gegevens van leerlingen met bijbehorende gegevens over groepen en leerkrachten. EDEXML is bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs. (Constraint) EDEXML Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Bij eindproduct-standaarden zijn de functionaliteit, de (web)services en rolverdeling tussen systemen gedetailleerd en scherp gedefinieerd. Juiste toepassing is preventief goed testbaar en daardoor is de voorspelbaarheid op goed functioneren hoog. (Grouping) Eindproduct RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 08-06-2023 06:50:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 08-06-2023 06:50:42 CEST