Schoolplanconstructiefunctie

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Schoolplanconstructiefunctie
Beschrijving
Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het schoolplan.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het samenstellen en onderhouden van het schoolplan. (ApplicationFunction) Schoolplanco- nstructiefunctie Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Het maken en samenstellen van het schoolplan. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Vervaardiging schoolplan Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessObject) Schoolplan Systeem of geheel van systemen en modules voor het opstellen en bijwerken van een schoolplan. (ApplicationComponent) Schoolplanbe- heersysteem Het vaststellen van het schoolplan en de schoolgids. (BusinessFunction) Vaststelling schoolplan en schoolgids Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:03:57 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:03:57 CEST


Details ArchiMate-element Schoolplanconstructiefunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-9a84fb52-296e-4516-aa40-c20794cc6015
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-9a84fb52-296e-4516-aa40-c20794cc6015
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Schoolplanconstructiefunctie
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 9a84fb52-296e-4516-aa40-c20794cc6015
Original ID  : id-9a84fb52-296e-4516-aa40-c20794cc6015
Semanticsearch  : schoolplanconstructiefunctie
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions