Verwerking e-mailadres leerling

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Verwerking e-mailadres leerling
Beschrijving


Contextdiagram
FORA
ApplicationFunction Verwerking e- mailadres leerling DataObject Emailadresse- n (zakelijk) Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie ApplicationComponent Ketenpartner ict De digitale leeromgeving (DLO) is het geheel van systemen dat studenten, docenten en medewerkers van een onderwijsinstelling in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. De DLO is dus een combinatie van digitale diensten (bron: Surf). (ApplicationComponent) Digitale leeromgeving (DLO) Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Systeem waarmee [[Overstapdossier]]s kunnen worden uitgewisseld tussen ontvangende en latende onderwijsinstellingen en met [[Samenwerkingsverband passend onderwijs]]. OSO en VVA zijn bekende voorbeelden. (ApplicationComponent) Overdrachtvo- orziening Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Gegevensopslag verzorgd door een online (cloud) dienstverlener (ApplicationComponent) Cloudopslags- ysteem [[Portaal]] waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Ouderportaal DataObject Emailadresse- n (prive) ApplicationFunction Verwerken algemene contactgegev- ens leerling Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) AccessRelationship - W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship - W AggregationRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 23-01-2024 18:28:05 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 23-01-2024 18:28:05 CET


Details ArchiMate-element Verwerking e-mailadres leerling
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-9d392701-b9e7-43fa-83af-3f4a11491fc0
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-9d392701-b9e7-43fa-83af-3f4a11491fc0
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerking e-mailadres leerling
SWC type  :  Applicatiefunctie
SWC status  :  In gebruik
Object ID  :  9d392701-b9e7-43fa-83af-3f4a11491fc0
Object ID_nl  : 9d392701-b9e7-43fa-83af-3f4a11491fc0
Original ID  :  id-9d392701-b9e7-43fa-83af-3f4a11491fc0
Semanticsearch  : verwerking e-mailadres leerling
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions