Informatieverwerking Bedrijfsvoering - PR en communicatie

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking Bedrijfsvoering - PR en communicatie
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - PR en communicatie
Het ervoor zorgdragen dat de onderwijsorganisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) PR en communicatie Het werven van nieuwe leerlingen. (BusinessFunction) Leerlingwerving Het communiceren met doelgroepen en externe relaties. (BusinessFunction) Externe communicatie Het in- en/of extern verspreiden van nieuwsberichten en andere updates. (BusinessFunction) Communicatie van nieuws en updates Klantrelatiebeheer (CRM) (BusinessFunction) Beheer van relaties en externe betrekkingen Mededelingen, vaak op een specifiek gebied, die aan een bekende relatie worden gedaan. (BusinessFunction) Gerichte communicatie Gegevens waarmee een externe relatie kan worden geidentificeerd en geadresseerd. (BusinessObject) Contactgegevens externe relaties Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een communicatiemiddel is een middel om een boodschap over te brengen bij een doelgroep. (BusinessObject) Communicatiemiddel Een communicatievorm is een manier waarop de school communiceert met ouders en/of leerlingen. (BusinessObject) Communicatievorm Een individu of organisatie waarmee de instelling een relatie onderhoudt. (BusinessObject) Externe relatie Een potentiële leerling. (BusinessObject) Prospect Een specifieke groep die de instelling wil bereiken. (BusinessObject) Doelgroep Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Een persoon die actief heeft gereageerd op een vacature door zijn of haar interesse in een bepaalde functie binnen een organisatie kenbaar te maken. Sollicitanten dienen vaak een sollicitatiebrief en cv in en nemen deel aan selectieprocedures om in aanmerking te komen voor de positie. (BusinessObject) Sollicitant Een communicatiestrategie bepaalt hoe een boodschap bij de beoogde doelgroep terecht moet komen. (BusinessObject) Communicatiestrategie Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Een systeem dat relatiebeheer en de marketing ondersteunt. Zoals: onderhouden relaties, werving, campagnebeheer, evenementenbeheer Voorbeeld: Microsoft Dynamics CRM (ApplicationComponent) CRM-systeem Systeem voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationComponent) E-mailsysteem Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) [[Portaal]] waarmee ouders en verzorgers van leerlingen toegang krijgen tot informatie vanuit de school. Bevat ook vaak mogelijkheden voor communicatie met de onderwijsinstelling (leraren). (ApplicationComponent) Ouderportaal App waarmee berichten zeer snel tussen deelnemers kunnen worden uitgewisseld. (ApplicationComponent) (Instant) messaging app Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatie- systeem Systeem voor het houden van vergaderingen (live meetings) met live video en audio. (ApplicationComponent) Videoconferentiesy- steem Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent evenementen zoals opendagen, kennisdeling, feestelijkheden, etc. (ApplicationFunction) Beheer evenementgegeve- ns Functionaliteit voor het beheren (aanmaken en onderhouden) van (contact)gegevens over (externe) relaties. (ApplicationFunction) Beheer relatiegegevens Het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationFunction) E-mailingfunctie Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfunctie Functionaliteit voor het beheren (vastleggen, wijzigen en verwijderen), presenteren en beschikbaar stellen van gespreksgegevens, zoals van leerlinggesprekken en tienminutengesprekken. (ApplicationFunction) Beheer gespreksgegevens Functionaliteit voor het houden van vergaderingen (live meetings) met kleine en grote groepen deelnemers met live video en audio (incl. opnemen vergadering audio en video). (ApplicationFunction) Videoconferentiefu- nctie AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship onderdeel van AssociationRelationship heeft AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship heeft AssociationRelationship gericht op AssociationRelationship onderdeel van AssociationRelationship heeft AssociationRelationship wordt potentieel SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship verantwoord- elijk voor SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt potentieel AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship met AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:03:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:03:48 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking Bedrijfsvoering - PR en communicatie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-9de8bd80-555c-41b28-9567-8f76507b175
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking Bedrijfsvoering - PR en communicatie
Documentatie  : Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "PR en communicatie"in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Samenhang
Object ID  : 9de8bd80-555c-41b28-9567-8f76507b175
Original ID  : id-9de8bd80555c41b2895678f76507b175
Semanticsearch  : informatieverwerking bedrijfsvoering - pr en communicatie
Elementen  : 
Relaties  :