Opleidingseenheid

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Opleidingseenheid
Beschrijving
(Een deel van) een opleiding.


Contextdiagram
FORA
(Een deel van) een opleiding. (BusinessObject) Opleidingseen- heid Opleidingseenheid die door een Onderwijsaanbieder aangeboden wordt in een bepaalde vorm, al dan niet op een bepaalde Onderwijslocatie, waarop een onderwijsvolger zich kan inschrijven. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Formeel bewijs van het met succes afgerond hebben van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocu- ment Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent algemene en leerlingvakkenpakketten (ApplicationFunction) Beheerfunctie vakkenpakkett- en Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau Een schoolsoort is een bij wet geregeld opleidingstraject voor leerlingen in het funderend onderwijs na de periode van het basisonderwijs (BusinessObject) Schoolsoort AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship AssociationRelationship bestaat uit AssociationRelationship heeft AssociationRelationship omvat Deze svg is op 17-04-2024 16:19:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 16:19:16 CEST


Details ArchiMate-element Opleidingseenheid
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-9ded38bf-b500-4090-a159-4b15dd1268b8
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-9ded38bf-b500-4090-a159-4b15dd1268b8
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Opleidingseenheid
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Onderwijs
Afgeleid van  : RIO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Sector  : FO
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 9ded38bf-b500-4090-a159-4b15dd1268b8
Object ID_nl  : 9ded38bf-b500-4090-a159-4b15dd1268b8
Original ID  : id-9ded38bf-b500-4090-a159-4b15dd1268b8
Semanticsearch  : opleidingseenheid