Inwinnen aanvullende gegevens

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Inwinnen aanvullende gegevens
Beschrijving
Het inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie.


Contextdiagram
FORA
Het inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie. (BusinessProcess) Inwinnen aanvullende gegevens Het verwerken van de melding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken aanmelding Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd. (BusinessProcess) Bepalen toelating leerling BusinessObject Intakeverslag DataObject Administratiev- e gegevens OKR BusinessEvent Aanmelding geregistreerd Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Aanmelding Het bepalen van de specifieke zorg die een leerling nodig heeft ten tijde van het volgen van het onderwijsaanbod. (BusinessProcess) Bepalen zorgbehoefte leerling Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport (ontvangende instelling) BusinessObject Bewijsstukken niet- Nederlandse culturele achtergrond DataObject Gegevens niet- Nederlandse culturele achtergrond Het wederzijds overleggen met ouders/verzorgers ten behoeve van de aanmelding tot een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Overleggen met ouders / verzorgers Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarhe- idsverklaring BusinessEvent Aanvullende gegevens ingewonnen Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteunin- gsbehoefte Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport Het opvragen van gegevens wat betreft de gevolgde opleidingen en resultaten van een eerder gevolgd onderwijs. (BusinessProcess) Opvragen gegevens voor(schools)t- raject BusinessObject Voortraject DataObject Gegevens over onderwijshisto- rie, leerresultaten en stage- en werkervaring (OKR) TriggeringRelationship Aanmelding geregistreerd TriggeringRelationship Aanvullende gegevens ingewonnen AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 07-04-2024 10:53:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 10:53:41 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Inwinnen aanvullende gegevens
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-a0ca77da-a47e-4a6cb-3560-70d781ef6c0
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a0ca77da-a47e-4a6cb-3560-70d781ef6c0
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Inwinnen aanvullende gegevens
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : a0ca77da-a47e-4a6cb-3560-70d781ef6c0
Object ID_nl  : a0ca77da-a47e-4a6cb-3560-70d781ef6c0
Original ID  : id-a0ca77daa47e4a6cb356070d781ef6c0
Semanticsearch  : inwinnen aanvullende gegevens