Inwinnen aanvullende gegevens

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Inwinnen aanvullende gegevens
Beschrijving
Het inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie.


Contextdiagram
FORA
Het inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie. (BusinessProcess) Inwinnen aanvullende gegevens BusinessObject Intakeverslag BusinessEvent Aanmelding geregistreerd Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Aanmelding Het bepalen van de specifieke zorg die een leerling nodig heeft ten tijde van het volgen van het onderwijsaanbod. (BusinessProcess) Bepalen zorgbehoefte leerling Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport (ontvangende instelling) BusinessObject Bewijsstukken niet- Nederlandse culturele achtergrond Het wederzijds overleggen met ouders/verzorgers ten behoeve van de aanmelding tot een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Overleggen met ouders / verzorgers BusinessEvent Aanvullende gegevens ingewonnen Het opvragen van gegevens wat betreft de gevolgde opleidingen en resultaten van een eerder gevolgd onderwijs. (BusinessProcess) Opvragen gegevens voor(schools)t- raject BusinessObject Voortraject AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 19:03:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:03:33 CEST


Details ArchiMate-element Inwinnen aanvullende gegevens
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-a0ca77da-a47e-4a6cb-3560-70d781ef6c0
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a0ca77da-a47e-4a6cb-3560-70d781ef6c0
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Inwinnen aanvullende gegevens
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : a0ca77da-a47e-4a6cb-3560-70d781ef6c0
Original ID  : id-a0ca77daa47e4a6cb356070d781ef6c0
Semanticsearch  : inwinnen aanvullende gegevens