Leerlijn

Beschrijving
Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel.


Contextdiagram
FORA
Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). (ApplicationFunction) Beheer leerlijngegeve- ns Groepsplan is het leerplan (leerlijn) gericht op het werken in de klas; invulling vooral door de leraar; invloed methode. (BusinessObject) Groepsplan Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen met specifieke behoeften. (BusinessProcess) Begeleiden groepen leerlingen Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken. (ApplicationFunction) Beheer leerroutegege- vens Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal inclusief opdrachten) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessProcess) Ontwikkelen materiaal Leerplan is het persoonlijke leerplan (leerlijn); invulling op leerlingniveau. (BusinessObject) Individueel Leerplan Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Een onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. (BusinessObject) Onderwijsdoel Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling AggregationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship AssociationRelationship afgestemd op AssociationRelationship biedt aan AssociationRelationship faseert AssociationRelationship gebaseerd op AssociationRelationship langs AssociationRelationship omvat AssociationRelationship ontwerpt AssociationRelationship volgt Deze svg is op 19-04-2024 14:38:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2024 14:38:36 CEST


Komt voor in
Relaties
Details ArchiMate-element Leerlijn
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-a0f89043-7e89-45569-633a-0ab9cd3c0b2
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a0f89043-7e89-45569-633a-0ab9cd3c0b2
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerlijn
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Onderwijs
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Afgeleid van  : https://opendata.slo.nl/Begrippenlijst/
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : a0f89043-7e89-45569-633a-0ab9cd3c0b2
Object ID_nl  : a0f89043-7e89-45569-633a-0ab9cd3c0b2
Original ID  : id-a0f890437e8945569633a0ab9cd3c0b2
Semanticsearch  : leerlijn