Leerlijn

ArchiMate-element Leerlijn
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-a0f89043-7e89-45569-633a-0ab9cd3c0b2
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerlijn
Documentatie  : Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel.
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Onderwijs
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Afgeleid van  : https://opendata.slo.nl/Begrippenlijst/
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Object ID  : a0f89043-7e89-45569-633a-0ab9cd3c0b2
Object ID_nl  : a0f89043-7e89-45569-633a-0ab9cd3c0b2
Original ID  : id-a0f890437e8945569633a0ab9cd3c0b2
Semanticsearch  : leerlijn
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Functionaliteit voor het maken en onderhouden van leerlijnen / leerarrangementen bestaande uit onderwijsactiviteiten uit het beschikbare aanbod voor individuele leerlingen (Individueel leerplan) en groepen (Groepsplan). (ApplicationFunction) Beheer leerlijngegeve- ns Groepsplan is het leerplan (leerlijn) gericht op het werken in de klas; invulling vooral door de leraar; invloed methode. (BusinessObject) Groepsplan Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van gegevens omtrent leerroutes (bestaande uit leerdoelen) en de stappen om die achtereenvolgens te bereiken. (ApplicationFunction) Beheer leerroutegege- vens Leerplan is het persoonlijke leerplan (leerlijn); invulling op leerlingniveau. (BusinessObject) Individueel Leerplan Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Samenhangend programma van activiteiten dat de instelling organiseert, gekoppeld aan kerndoelen waar beschikbaar. (BusinessObject) Onderwijsprog- ramma Een onderwijsdoel is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. (BusinessObject) Onderwijsdoel Een niveau is een aanduiding voor een kwalificerende eigenschap van een onderwijseenheid. Voldoende niveau aan het eind van een onderwijseenheid geeft toegang tot een hoger niveau. (BusinessObject) Niveau Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute Een leerdoel beschrijft wat een leerling met onderwijsactiviteiten wil bereiken (BusinessObject) Leerdoel Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling AggregationRelationship AccessRelationship - W SpecializationRelationship AccessRelationship - W SpecializationRelationship AssociationRelationship afgestemd op AssociationRelationship biedt aan AssociationRelationship faseert AssociationRelationship gebaseerd op AssociationRelationship langs AssociationRelationship omvat AssociationRelationship ontwerpt AssociationRelationship volgt Deze svg is op 10-06-2023 10:43:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 10-06-2023 10:43:13 CEST