Organisatie medezeggenschapstructuur

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Organisatie medezeggenschapstructuur
Beschrijving
Het organiseren van de medezeggenschapsstructuur voor scholen die vallen onder het schoolbestuur.Details ArchiMate-element Organisatie medezeggenschapstructuur
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-a30d113e-7653-407f8-7376-8fb5f3758de
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a30d113e-7653-407f8-7376-8fb5f3758de
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Organisatie medezeggenschapstructuur
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Bedrijfsfunctie
Object ID  : a30d113e-7653-407f8-7376-8fb5f3758de
Original ID  : id-a30d113e7653407f873768fb5f3758de
Semanticsearch  : organisatie medezeggenschapstructuur