Referentiekader

Beschrijving
Een referentiekader is een beschrijving van wat leerlingen moeten kennen en kunnen op een bepaald moment in het onderwijs.Details ArchiMate-element Referentiekader
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-a4924365-874e-4e359-c7b3-5f082c1ef98
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a4924365-874e-4e359-c7b3-5f082c1ef98
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Referentiekader
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Onderwijs
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : a4924365-874e-4e359-c7b3-5f082c1ef98
Object ID_nl  : a4924365-874e-4e359-c7b3-5f082c1ef98
Original ID  : id-a4924365874e4e359c7b35f082c1ef98
Semanticsearch  : referentiekader