Onderwijsinrichting (RIO)

ArchiMate-modellen > FORA > Groupings > Onderwijsinrichting (RIO)
Beschrijving
Onderwijskundige werkelijkheid


Contextdiagram
FORA
Onderwijskundige werkelijkheid (Grouping) Onderwijsinric- hting (RIO) Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaan- biedersgroep Een locatie waar onderwijs wordt gegeven. Meerdere partijen kunnen gebruik maken van een bepaalde onderwijslocatie. Aan dat gebruik kunnen van elkaar afwijkende gegevens en regels hangen. OCW geeft een vestigingserkenning af als er onderwijs voor po en vo op de locatie mag worden aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocat- iegebruik Onderwijslocatie is een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocat- ie Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:47:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:47:49 CEST


Details ArchiMate-element Onderwijsinrichting (RIO)
Elementtype  : Grouping
Element-id  : FORA/id-a621be86-3b94-405bb-4e02-3b0fad52fa7
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a621be86-3b94-405bb-4e02-3b0fad52fa7
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsinrichting (RIO)
Object ID  : a621be86-3b94-405bb-4e02-3b0fad52fa7
Original ID  : id-a621be863b94405bb4e023b0fad52fa7
Semanticsearch  : onderwijsinrichting (rio)