Persoonlijke kenmerken

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Persoonlijke kenmerken
ArchiMate-element Persoonlijke kenmerken
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-a6775305-9acd-4848-a667-03c8086c8a98
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Persoonlijke kenmerken
Documentatie  : Geslacht van de leerling Geboortedatum van de leerling
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Niet ingevuld
Gegevenscategorie  : Niet ingevuld
Domein  : Niet ingevuld
Object ID  : a6775305-9acd-4848-a667-03c8086c8a98
Object ID_nl  : a6775305-9acd-4848-a667-03c8086c8a98
Original ID  : a6775305-9acd-4848-a667-03c8086c8a98
Semanticsearch  : persoonlijke kenmerken
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Geslacht van de leerling Geboortedatum van de leerling (BusinessObject) Persoonlijke kenmerken Geslacht van de leerling (BusinessObject) Geslacht Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleidi- ng en- coördinatie Organisatie die digitale toetsen ontwikkelt en / of uitgeeft (BusinessRole) Ontwikkelaar / uitgever digitale toetsen BusinessRole SaaS aanbieder Zorgsysteem Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap BusinessRole SaaS aanbieder leerlingadmini- stratie Persoonsgegevens, gegevens over eerder onderwijs en andere relevante gegevens die een leerling of student overlegt aan een onderwijsinstelling bij de inschrijving. (BusinessObject) Inschrijfgegev- ens BusinessRole Ontwikkelaar/u- itgever Educatieve content Groep met persoonsgegevens en persoonlijke gegevens van leerlingen. (Grouping) Leerling Geboortedatum van de leerling (BusinessObject) Geboortedatu- m Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegeve- nsbeheer AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship - W Deze svg is op 10-06-2023 08:56:42 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 10-06-2023 08:56:42 CEST