Gegevens ouder / verzorger / voogd

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Gegevens ouder / verzorger / voogd
ArchiMate-element Gegevens ouder / verzorger / voogd
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-a6a0ac3f-bc26-46a8-bc2f-c64d45bce099
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Gegevens ouder / verzorger / voogd
Documentatie  : Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) Nu ook nog opleidingsniveau van ouders, zal snel aangepast worden want niet meer relevant voor de telling van leerlingen
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Algemeen
Object ID  : a6a0ac3f-bc26-46a8-bc2f-c64d45bce099
Object ID_nl  : a6a0ac3f-bc26-46a8-bc2f-c64d45bce099
Original ID  : a6a0ac3f-bc26-46a8-bc2f-c64d45bce099
Semanticsearch  : gegevens ouder / verzorger / voogd
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) Nu ook nog opleidingsniveau van ouders, zal snel aangepast worden want niet meer relevant voor de telling van leerlingen (BusinessObject) Gegevens ouder / verzorger / voogd BusinessRole SaaS aanbieder leerlingadmini- stratie Overdracht van leerlinggegevens naar een andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector, naar een samenwerkingsverband of naar een onderwijsorganisatie die vervolgonderwijs verzorgt. (BusinessFunction) Overstap Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleidi- ng en- coördinatie Leerlinginformatie kan eenduidig worden vastgelegd en aangepast door de onderwijsorganisatie. De leerlinginformatie kan worden gedeeld met de componenten die in andere processen worden beschreven. (BusinessFunction) Inschrijving en leerlinggegeve- nsbeheer Het bepalen en bijstellen van de gewenste leerroute van een onderwijsvolger binnen een onderwijsorganisatie en over de grenzen van onderwijsorganisaties heen. * Het onderzoeken van stimulerende en belemmerende factoren voor een leerling; * Bepalen onderwijs- en begeleidingsbehoefte; * Onderwijsondersteuning op maat; * Ontwikkelingsperspectief en extra begeleiding. Dit valt onder de extra ondersteuning die door een school / samenwerkingsverband wordt geboden. (BusinessFunction) Organisatie passend onderwijs BusinessRole SaaS aanbieder ouderportaal Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties. (Grouping) Algemeen BusinessRole SaaS aanbieder Zorgsysteem DataObject Gezinssamen- stelling Groep met persoonsgegevens en persoonlijke gegevens van leerlingen. (Grouping) Leerling AccessRelationship - W AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W RealizationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-09-2023 21:14:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-09-2023 21:14:28 CEST