Leerling portfolio

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Leerling portfolio
ArchiMate-element Leerling portfolio
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-a71b316b-a444-4b81-b563-1e29cb3b2eee
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Leerling portfolio
Documentatie  : Voortgang en resultaten van het leerproces, alternatief of als aanvulling op de voortgangsgegevens. Kan uiteindelijk ook toets- en resultaatgegevens vervangen. Belangrijk: LEERLING is eigenaar van deze gegevens, en vult het portfolio
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Niet ingevuld
Gegevenscategorie  : Niet ingevuld
Domein  : Niet ingevuld
Object ID  : a71b316b-a444-4b81-b563-1e29cb3b2eee
Object ID_nl  : a71b316b-a444-4b81-b563-1e29cb3b2eee
Original ID  : a71b316b-a444-4b81-b563-1e29cb3b2eee
Semanticsearch  : leerling portfolio
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Voortgang en resultaten van het leerproces, alternatief of als aanvulling op de voortgangsgegevens. Kan uiteindelijk ook toets- en resultaatgegevens vervangen. Belangrijk: LEERLING is eigenaar van deze gegevens, en vult het portfolio (BusinessObject) Leerling portfolio Leraren bespreken de voortgang van de leerling op basis van toetsresultaten en stellen rapporten op, zodat de leerling zich kan ontwikkelen op zijn niveau en passende leerroute. Leraren hebben inzicht in de voortgang via het leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessFunction) Monitoring en begeleiding voortgang leerroute en leerproces Het begeleiden van onderwijsvolgers gedurende hun onderwijsloopbaan, signaleren van extra zorgbehoeften (preventief en remediërend). Wordt overwegend door interne medewerkers uitgevoerd, die specifieke zorgtaken door externe specialisten kunnen laten uitvoeren. (BusinessFunction) Zorgbegeleidi- ng en- coördinatie Verzameling gegevens die worden bijgehouden in leerlingadministratie. Bij vertrek van de leerling worden deze gegevens verwijderd na afloop van de bewaartermijn. (BusinessObject) Leerlingdossier Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering Het begeleiden van een leerling in de oriëntatie op een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt tot het moment dat de leerling een startkwalificatie bezit. (BusinessFunction) Loopbaanorië- ntatie en- begeleiding BusinessRole SaaS aanbieder ouderportaal BusinessRole SaaS aanbieder leerlingadmini- stratie Organisatie die onderwijs in Nederland verzorgt (BusinessRole) Onderwijsinste- lling De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO AccessRelationship - W AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship Deze svg is op 10-06-2023 09:34:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 10-06-2023 09:34:25 CEST