Uitwisseling leerlinggegevens

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Uitwisseling leerlinggegevens
ArchiMate-element Uitwisseling leerlinggegevens
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-a7990052-3f10-4627-9d55-786be9bfc5ea
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Uitwisseling leerlinggegevens
Documentatie  : Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens.
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : a7990052-3f10-4627-9d55-786be9bfc5ea
Object ID_nl  : a7990052-3f10-4627-9d55-786be9bfc5ea
Original ID  : a7990052-3f10-4627-9d55-786be9bfc5ea
Semanticsearch  : uitwisseling leerlinggegevens
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Functionaliteit voor het verstrekken / verzenden en ontvangen / ophalen van leerlinggegevens. (ApplicationFunction) Uitwisseling leerlinggegeve- ns Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld een samenwerkingsverband over de leerontwikkeling van leerlingen. (BusinessFunction) Uitwisselen leerlinginforma- tie Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship - W AssignmentRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 30-11-2023 01:29:50 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 30-11-2023 01:29:50 CET