Aanmelding

ArchiMate-element Aanmelding
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-a8edd4a5-6f54-4823-bbee-0c47b80c0189
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Aanmelding
Documentatie  : Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie.
  • Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden.
  • Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt.
  • Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald
  • PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk
  • VO: Aanmelding voor de schoolvakantie.
  • Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : a8edd4a5-6f54-4823-bbee-0c47b80c0189
Object ID_nl  : a8edd4a5-6f54-4823-bbee-0c47b80c0189
Original ID  : a8edd4a5-6f54-4823-bbee-0c47b80c0189
Semanticsearch  : aanmelding
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. * Anamnese: Intakeperiode van 6 weken: opvragen van informatie bij ouders, externe partijen / registers. Optionele stap, ingevuld door de school zelf. School beoordeelt of er passend onderwijs kan worden geboden. * Bijzonder onderwijs kan een toelatingsgesprek met ouders houden om na te gaan of de levensovertuiging overeenkomt. * Plaatsing: toelaten van leerlingen op basis van relevante criteria, regionaal of plaatselijk bepaald * PO: Vooraanmelding: voor 3 jaar, niet wettelijk; Aanmelding: vanaf 3 jaar, wettelijk * VO: Aanmelding voor de schoolvakantie. * Bij de aanmelding wordt het ECKiD aangevraagd, dus hiervoor kan het BSN worden verwerkt. (BusinessFunction) Aanmelding Woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Adres E-mailadres leerling (BusinessObject) Emailadres Functionaliteit voor het invoeren en onderhouden van (gegevens van) aanmeldingen, inschrijvingen en uitschrijvingen. (ApplicationFunction) Beheer aanmeldings- /inschrijvings- /uitschrijvings- gegevens Overstapadvies (BusinessObject) Advies VO familienaam van de leerling (BusinessObject) Naam Telefoonnummer(s) waarop de leerling te bereiken is, zowel mobiel als vaste nummers. (BusinessObject) Telefoonnum- mer BusinessProcess Vaststellen aanmeldings-, inschrijvings- en toelatingsbelei- d Gegevens met betrekking tot de voortgang van het leerproces van de leerling, denk aan OPP, observaties, evaluatiegesprekken (BusinessObject) Onderwijs begeleidingsg- egevens Functionaliteit om voor het bij de voorziening Nummervoorziening opvragen van het stampseudoniem en de unieke ID voor de 'educatieve contentketen' (ECK-ID) van een leerling. (ApplicationFunction) Opvraging keten-ID Familienaam leerling Voornaam of -namen leerling (incl. voorletters) E-mailadres leerling Naam van de school waar de leerling momenteel onderwijs volgt (BusinessObject) Algemene contactgegev- ens Gegevens met betrekking tot het lichamelijk of geestelijk vermogen van de leerling die relevant zijn voor het onderwijs (BusinessObject) Zorgbegeleidi- ngsgegevens Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. (BusinessObject) Keten-ID (ECK-ID) Geslacht van de leerling (BusinessObject) Geslacht Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd. (BusinessProcess) Bepalen toelating leerling ApplicationFunction (VERVALLEN) Verkrijging stampseudoni- em Nationaliteit en geboorteplaats van de leerling (BusinessObject) Nationaliteit engeboortepla- ats Het inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie. (BusinessProcess) Inwinnen aanvullende gegevens Gegevens met betrekking tot de aan- en afwezigheid van de leerling en de redenen van afwezigheid, vastgelegd in de [[Aanwezigheidsregistratie]] (BusinessObject) Deelname- en aanwezigheid- gegevens Woonplaats behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Woonplaats Gegevens over de uitkomsten van oefeningen, toetsen en examens van individuele leerlingen, aangevuld met observaties door de leraren. Hiermee kan inzicht in het niveau van de leerling worden achterhaald. Belangrijk: LERAAR is verantwoordelijk voor de resultaatgegevens en vult de gegevens. (BusinessObject) Examen- en toetsresultaat- gegevens Het doen instromen van leerlingen in, doorstromen binnen en uitstromen uit de onderwijsorganisatie. Een combinatie van uitstroom uit de ene en instroom in de volgende onderwijsorganisatie kan vanuit het perspectief van de leerroute van de leerling beschouwd worden als 'doorstroom', maar is vanuit het perspectief van de individuele onderwijsorganisaties te karakteriseren als 'uitstroom' respectievelijk 'instroom'. (BusinessFunction) Instroom, doorstroom, uitstroom Voornaam of -namen (incl voorletters) (BusinessObject) Voornaam Leerling/student (BusinessRole) Onderwijsvolg- er In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. (BusinessObject) PGN Postcode behorende bij het woon- of verblijfadres van de leerling (BusinessObject) Postcode Het verwerken van de melding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken aanmelding ApplicationFunction Beheer aanmeldgege- vens AccessRelationship - W AccessRelationship - W ServingRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W ServingRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AggregationRelationship AccessRelationship - W AssignmentRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 28-09-2023 18:25:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 28-09-2023 18:25:56 CEST