Zorgaanbieder

Beschrijving
Jeugdzorg, Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming; jeugdhulp, centrum jeugd en gezin, onderwijsachterstanden/VVEDetails ArchiMate-element Zorgaanbieder
ArchiMate_Role.png
Elementtype  : BusinessRole
Element-id  : FORA/id-a8f98cc9-8f84-45e5-9914-f625c677c7fc
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a8f98cc9-8f84-45e5-9914-f625c677c7fc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Zorgaanbieder
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Rol
FORA-type  : Rol
Object ID  : a8f98cc9-8f84-45e5-9914-f625c677c7fc
Original ID  : a8f98cc9-8f84-45e5-9914-f625c677c7fc
Semanticsearch  : zorgaanbieder