Formatieve toets

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Formatieve toets
Beschrijving
Een formatieve toets is een toets die meet hoe ver leerlingen gevorderd zijn in het behalen van bepaalde doelen.Details ArchiMate-element Formatieve toets
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-aaddc95f-b69a-437ca-d906-c363b5cb443
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-aaddc95f-b69a-437ca-d906-c363b5cb443
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Formatieve toets
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Onderwijs
Toelichting  : Deze toetsen geven tevens inzicht in de vervolgstappen die ondernomen kunnen worden om alsnog de gestelde doelen te behalen of nieuwe doelen te formuleren. Waarbij het resultaat van de formatieve toets niet in directe zin meeweegt in de kwalificatie.
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : aaddc95f-b69a-437ca-d906-c363b5cb443
Original ID  : id-aaddc95fb69a437cad906c363b5cb443
Semanticsearch  : formatieve toets