Analysefunctie resultaten

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Analysefunctie resultaten
Beschrijving
Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het analyseren van toets- en opdrachtresultaten. (ApplicationFunction) Analysefuncti- e resultaten Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat Een opdracht is een vooraf omschreven en door de leerling uit te voeren leeractiviteit. (BusinessObject) Opdracht Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:02:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:02:48 CEST


Details ArchiMate-element Analysefunctie resultaten
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-ab49ec14-a288-4421a-f211-19e8873a244
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ab49ec14-a288-4421a-f211-19e8873a244
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Analysefunctie resultaten
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Applicatiefunctie
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : ab49ec14-a288-4421a-f211-19e8873a244
Original ID  : id-ab49ec14a2884421af21119e8873a244
Semanticsearch  : analysefunctie resultaten
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions