Acc2ee91-dfb0-4f82-80aa-328f2ed545b6

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Acc2ee91-dfb0-4f82-80aa-328f2ed545b6
ArchiMate-relatie Acc2ee91-dfb0-4f82-80aa-328f2ed545b6
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-acc2ee91-dfb0-4f82-80aa-328f2ed545b6
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : DUO (BusinessActor)
Naar  : Organisatiebestuur (BusinessRole)
Documentatie  : subsidieregels voor bestuurlijke organisatie
Referentie  : bijvoorbeeld: https://www.dus-i.nl/subsidies/lerarenontwikkelfonds ; zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2005/06/10/lijst-voorbeelden-publiekrechtelijke-instelli
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : beleid
Gegevenssoort  : Instelling, organsiatie en bestuur
Object ID  : acc2ee91-dfb0-4f82-80aa-328f2ed545b6
Original ID  : acc2ee91-dfb0-4f82-80aa-328f2ed545b6
Semanticsearch  : acc2ee91-dfb0-4f82-80aa-328f2ed545b6
ArchiMate-views  :