Apparaat

Beschrijving
Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.


Contextdiagram
FORA
Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Functionaliteit voor het beheren van IT-gerelateerde gegevens omtrent hard- en softwarecomponenten (configuratie-items) ten behoeve van het beheer van de betreffende componenten. (ApplicationFunction) Beheer gegevens IT- objecten Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van webservers. Denk aan: * plaatsen content * performance beheer (caching) * filteren verkeer * routing verkeer * monitoring Bijvoorbeeld: * Apache * IIS * NGINX Opmerking: Focus ligt niet op de content maar op de werking en inrichting van de lokale infrastructuur ervan. (ApplicationFunction) Webserverbe- heerfunctie Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van serversystemen. (ApplicationFunction) Serverbeheerf- unctie Functionaliteit voor het tonen van gegevens omtrent ICT-beheer. (ApplicationFunction) Rapportagefu- nctie ICT- beheer Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent werkstations. (ApplicationFunction) Beheer werkplekgege- vens Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van print-/kopieersystemen. (ApplicationFunction) Print- /kopieersyste- embeheerfunc- tie Het zorgdragen voor fysieke beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen, zoals BHV, gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimteteller, liftcontrole, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoonsysteem, EHBO-registratie, beveiligingscamera's. (BusinessProcess) Zorgdragen voor facilitaire voorzieningen Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van het (IP-) telefoonnetwerk. (ApplicationFunction) Telefoniebehe- erfunctie Functionaliteit ter ondersteuning van het beheer van opslagsystemen en gegevensopslag. (ApplicationFunction) Opslagbeheer- functie Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets. Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren - Autoriseren gebruikers (BusinessProcess) Inrichten technische infrastructuur Het zorgdragen voor fysieke beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen, zoals BHV, gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimteteller, liftcontrole, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoonsysteem, EHBO-registratie, beveiligingscamera's. (BusinessProcess) Zorgdragen fysieke beveiliging Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessProcess) Beheren ict- middelen Functionaliteit voor het beheren van (gegevens omtrent) devices / apparatuur (ApplicationFunction) Device managementf- unctie Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftw- are Verbinding tussen apparaten voor de uitwisseling van data. (BusinessObject) Netwerkverbin- ding AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship W AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt Deze svg is op 07-04-2024 23:36:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 23:36:59 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Apparaat
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-ace0082c-1b89-4dec8-be55-827bb3c5e8b
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ace0082c-1b89-4dec8-be55-827bb3c5e8b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Apparaat
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Hoog
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Afgeleid van  : https://hora.surf.nl/index.php/Apparaat
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : ace0082c-1b89-4dec8-be55-827bb3c5e8b
Object ID_nl  : ace0082c-1b89-4dec8-be55-827bb3c5e8b
Original ID  : id-ace0082c1b894dec8be55827bb3c5e8b
Semanticsearch  : apparaat