Ruimte

Beschrijving
Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.


Contextdiagram
FORA
Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen, zoals bijvoorbeeldschrijfmaterialen, tekenmaterialen, devices en/of software, om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsmateriale- n en hulpmiddelen Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets. (BusinessProcess) Reserveren toetsruimtes Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens (o.a. reserveringen, uitlening en voorraden) omtrent van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair en inventaris. (ApplicationFunction) Beheer gegevens facilitaire middelen Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsmateriale- n en hulpmiddelen Centraal examen Systeem voor het beheren en onderhouden van gebouwen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes). (ApplicationComponent) Gebouwbehee- rsysteem Het registreren en beheren van (gegevens over) ruimten, zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meters, enz. (BusinessProcess) Beheren Ruimten Een systeem voor het registreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer (ApplicationComponent) Faciliteitenbeh- eersysteem Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessProcess) Opstellen planning en roostering faciliteiten Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens over ruimten. Zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meter enz. (ApplicationFunction) Beheer gegevens ruimten Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen, zoals bijvoorbeeldschrijfmaterialen, tekenmaterialen, devices en/of software, om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsmateriale- n en hulpmiddelen Schoolexamen Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship bestaat uit AssociationRelationship heeft als inventaris AssociationRelationship heeft werkplek Deze svg is op 17-04-2024 19:36:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 17-04-2024 19:36:58 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Ruimte
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-ade0b6a0-39d5-4100b-7385-ff8c798965c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ade0b6a0-39d5-4100b-7385-ff8c798965c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ruimte
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bedrijfsvoering
Afgeleid van  : https://hora.surf.nl/index.php/Ruimte
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel Bedrijfsvoering
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : ade0b6a0-39d5-4100b-7385-ff8c798965c
Object ID_nl  : ade0b6a0-39d5-4100b-7385-ff8c798965c
Original ID  : id-ade0b6a039d54100b7385ff8c798965c
Semanticsearch  : ruimte