Vervaardigen strategisch beleidsplan

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Vervaardigen strategisch beleidsplan
Beschrijving
Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat.


Contextdiagram
FORA
Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessProcess) Vervaardigen strategisch beleidsplan Veiligheidsbeleid is beleid rondom sociale, fysieke en digitale veiligheid waarin concrete doelen en verantwoordelijkheden beschreven staan om de veiligheid in de leer- en werkomgeving te verbeteren. (BusinessObject) Veiligheidsbel- eid Architectuur en inrichtingskeuzes, eigenschappen en keuzes die bepalend zijn hoe de onderwijsinstelling is georganiseerd en functioneert (BusinessObject) Ict-beleidsplan Beleid omtrent het aannemen, inzetten en uitstromen van personeel. (BusinessObject) Personeelsbel- eid Bestuursvisie op bedrijfsvoering en samenwerking. (BusinessObject) Visiedocument Beleid rondom het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. (BusinessObject) Stelsel van kwaliteitszorg Stelsel van kwaliteitszorg (BusinessObject) Onderwijskund- ig beleid Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessFunction) Vervaardiging strategisch beleidsplan Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie. Een SBP beschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt, en verwoord wat de plannen voor de komende jaren voor de organisatie zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen voor de planperiode. (BusinessObject) Strategisch beleidsplan AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 21:08:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:08:20 CEST


Details ArchiMate-element Vervaardigen strategisch beleidsplan
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-ae783bbe-8fa0-48d49-a0e3-6c9a2275d45
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ae783bbe-8fa0-48d49-a0e3-6c9a2275d45
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Vervaardigen strategisch beleidsplan
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : ae783bbe-8fa0-48d49-a0e3-6c9a2275d45
Original ID  : id-ae783bbe8fa048d49a0e36c9a2275d45
Semanticsearch  : vervaardigen strategisch beleidsplan