ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties

ArchiMate-modellen > FORA > Views > ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties
ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties
De verantwoordelijkheid om authenticatiemiddelen goed en gecontroleerd aan te maken, uit te geven aan bevoegde personen en het vernietigen ervan. (BusinessFunction) Beheer en uitgifte authenticatiemiddelen Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent het ontwerp van authenticatiemiddelen.. (ApplicationFunction) Beheer ontwerpgegevens authenticatiemiddelen Functionaliteit voor het verwerven, registreren en onderhouden van gegevens omtrent middelen t.b.v. identificatie (authenticatie) van gebruikers. (ApplicationFunction) Beheer identificatiegegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent uitgifte en intrekking van authenticatiemiddelen.. (ApplicationFunction) Beheer gegevens authenticatiemiddelen Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Authenticatiemiddel]]en worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatiemiddelenbehe- ersysteem Het aanmaken, verwerken en eventueel vernietigen van digitale identiteiten. (BusinessFunction) Beheer identiteiten Het beheer (aanmaken, onderhouden en eventueel vernietigen) van digitale identiteiten. (ApplicationFunction) Beheer identiteitsgegevens Functionaliteit voor het autoriseren van een gebruiker, d.w.z. het controleren of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand). (ApplicationFunction) Gebruikersautorisatiefunctie Functionaliteit voor het authenticeren van een gebruiker, d.w.z. het controleren van de geclaimde identiteit van een gebruiker aan de hand van een authenticatiemiddel. (ApplicationFunction) Gebruikersauthenticatiefunct- ie Het recht van een geauthentiseerde identiteit om gebruik te maken van bepaalde functionaliteit. ECK D&T 2.1, Edukoppeling 2017-07-05 (DataObject) Autorisatie De eenheid waarmee een entiteit (bijvoorbeeld gebruiker] wordt geassocieerd in de digitale keten. Iedere identiteit heeft een unieke identifier binnen een bepaald domein, zoals een leerlingnummer in een schooladmnistratie. ECK D&T 2.1, Edu-K programma VO-start 2018/2019 (DataObject) Identiteit Functionaliteit voor het uitwisselen / synchroniseren van gegevens m.b.t. digitale identiteiten tussen Leerlingadministratiesystemen en Personeelsystemen enerzijds en Identiteitbeheersystemen anderzijds. (ApplicationFunction) Uitwisseling identiteitgegevens Voordat een student kan werken met [[Educatieve applicatie]]s en toetsapplicaties moeten bepaalde leerling-/studentgegevens van de school naar deze applicaties worden overgedragen om de applicaties voor de leerlingen/studenten in te richten. Ook kunnen de resultaten en voortgang overgedragen worden naar het leerlingadministratiesysteem cq studentinformatiesysteem of leerlingvolgsysteem van een school. De afspraak Uitwisseling Leerlinggegevens en Resultaten (UWLR) is bedoeld om de uitwisseling van leerling/student-gegevens en resultaten te faciliteren. (Constraint) UWLR OpenID is een gedecentraliseerd authenticatiemechanisme om Single Sign-on op het internet mogelijk te maken. Als iemand gebruikmaakt van OpenID hoeft die persoon voor het inloggen op een website geen gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden. Het volstaat om met de OpenID-identiteit in te loggen. De OpenID-identiteit is feitelijk een URL. Als iemand de unieke eigenaar is van die URL, dan kan die URL als digitale identiteit worden gebruikt. OpenID is als een Identity 2.0, User Centric Identity Management ontwikkeling te zien. (Wikipedia) (Constraint) OpenID Security Assertion Markup Language (SAML) is een op XML gebaseerde standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen. (bron: Wikipedia) (Constraint) SAML Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Systeem of geheel van systemen en modules waarmee digitale identiteiten van personen worden aangemaakt, verwerkt, verwijderd en uitgewisseld. (ApplicationComponent) Identiteitbeheersysteem Systeem of geheel van systemen en modules dat Authenticatie van gebruikers uitvoert aan de hand van een Authenticatiemiddel. Bron: ECK D&T 2.1 (ApplicationComponent) Authenticatiesysteem Functionaliteit voor het beheren (aanmaken, wijzigen en verwijderen) van gebruikersaccounts ten behoeve van toegang van personen tot computersystemen en softwareapplicaties. (ApplicationFunction) Beheer gebruikersaccountgegevens Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministratiesysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsysteem Unieke identificatie van een leerling die wordt gebruikt om de leerling te identificeren binnen het domein van de Educatieve Keten. (DataObject) ECK ID De eenheid waarmee een onderwijsinstelling wordt geassocieerd in de digitale keten. (DataObject) Onderwijsinstelling- sID Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Functionaliteit voor het beheren (toekennen, wijzigen en verwijderen) van autorisaties (rechten) aan gebruikers (digitale identiteiten). (ApplicationFunction) Beheer autorisatiegegevens Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.) Leveranciers van ict-middelen zoals computers, laptops, netwerk voorzieningen, WIFI, maar ook beheer en onderhoud (BusinessRole) Externe ict- leverancier De onderwijsadministratie is binnen een onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de correcte registratie van gegevens over een onderwijsvolger. Deze verantwoordelijkheid ligt niet altijd (alleen) bij een aparte afdeling binnen de onderwijsinstelling te liggen (BusinessRole) Afdeling onderwijsadministr- atie Afdeling belast met het onderhoud en beheer van ict-middelen van de organisatie, volgens het ict-beleid. (BusinessRole) Afdeling ict- ondersteuning ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AssociationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship AssignmentRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:02:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:02:29 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-aebf108c-3fa9-4fab-b68b-437e430d3c94
ArchiMate-model  : FORA
Label  : ICT-ondersteuning Beheer identiteiten en autorisaties
Documentatie  : Detailoverzicht met betrekking tot het beheer van identiteiten en autorisaties voor wat betreft rollen, bedrijfsfuncties en ondersteunende ict (d.w.z. applicaties en functies).
ArchiMate-gezichtspunt  : ICT-ondersteuning
Publiceren  : Wiki
Titel view SWC  : Beheer identiteiten en autorisaties
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Viewpoint  : ICT-ondersteuning
Object ID  : aebf108c-3fa9-4fab-b68b-437e430d3c94
Original ID  : aebf108c-3fa9-4fab-b68b-437e430d3c94
Semanticsearch  : ict-ondersteuning beheer identiteiten en autorisaties
Elementen  : 
Relaties  :