Documentwaarmerking- en ondertekensysteem

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > Documentwaarmerking- en ondertekensysteem
Beschrijving
Een systeem ter ondersteuning van het waarmerken van documenten, zoals het zorgdragen voor een digitale handtekening. Bijvoorbeeld: Evado, DocuSignDetails ArchiMate-element Documentwaarmerking- en ondertekensysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-af484ff4-2963-40e4b-e1df-c1cec783d68
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-af484ff4-2963-40e4b-e1df-c1cec783d68
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Documentwaarmerking- en ondertekensysteem
SWC type  : Referentiecomponent
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Referentiecomponent
Object ID  : af484ff4-2963-40e4b-e1df-c1cec783d68
Original ID  : id-af484ff4296340e4be1dfc1cec783d68
Semanticsearch  : documentwaarmerking- en ondertekensysteem