Docent

Beschrijving
Iemand die onderwijs geeft.


Contextdiagram
FORA
Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem (LVS) Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem (LAS) Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsyst- eem Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Leermateriaal is materiaal dat gebruikt wordt om te leren en bestaat uit opdrachten (productie door leerling) en lesstof (door leerlingen geconsumeerd). (BusinessObject) Leermateriaal Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling De intern begeleider is een medewerker die lverantwoordelijk is voor de leerlingenzorg en coördinerende en begeleidende taken heeft. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind. (BusinessObject) Intern begeleider Een Leerroute is de weg die een leerling in het onderwijs aflegt langs de leerlijnen om een opleiding af te ronden. Een leerroute bestaat uit leerdoelen die relevant zijn om te bereiken met het oog op een specifieke uitstroombestemming. (BusinessObject) Leerroute Feedback is informatie over de vergelijking tussen een geobserveerde prestatie en het leerdoel of een vaardigheid om de prestatie te verbeteren. Omvat ook zelfreflectie als feedback op het eigen handelen. (BusinessObject) Feedback Beoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling. (BusinessObject) Beoordeling Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. (BusinessObject) Leerlijn Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een document dat wordt opgesteld voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen en (verplicht) voor alle leerlingen die naar het speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of het (v)so gaan. Vroeger was dit het individuele handelingsplan. Het OPP beschrijft het 'HOE' en bestaat uit drie onderdelen: 1. Het ontwikkelingsperspectief 2. Het handelingsdeel 3. Het evaluatiedeel (BusinessObject) Ontwikkelings- perspectiefplan AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AssociationRelationship arrangeert AssociationRelationship begeleidt AssociationRelationship begeleidt AssociationRelationship faciliteert AssociationRelationship geeft AssociationRelationship maakt AssociationRelationship ontwerpt AssociationRelationship organiseert AssociationRelationship stelt mede op en voert uit Deze svg is op 14-05-2024 19:02:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:02:24 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Docent
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-b003241f-2d7a-40f38-5e09-38f70a21386
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b003241f-2d7a-40f38-5e09-38f70a21386
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Docent
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Ja
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Sector  : FO
Status  : Definitief
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Onderwijs
Synoniem  : Leerkracht, Leraar
Afgeleid van  : vandale.nl
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : b003241f-2d7a-40f38-5e09-38f70a21386
Original ID  : id-b003241f2d7a40f385e0938f70a21386
Semanticsearch  : docent