Zorgplicht

Beschrijving
Zorgplicht is de verplichting voor scholen om ervoor te zorgen dat iedere leerling met een extra ondersteuningsbehoefte op een passende onderwijsplek terecht komt.Details ArchiMate-element Zorgplicht
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-b12fec66-6c9d-4763a-43e8-9bd89330bf6
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b12fec66-6c9d-4763a-43e8-9bd89330bf6
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Zorgplicht
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Product
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Externe verwijzing  : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/zorgplicht-en-samenwerken-scholen-passend-onderwijsverantwoordelijkheid-van-de-scholen,https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/passend-onderwijs/ondersteuning-op-een-reguliere-school/zorgplicht/
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : b12fec66-6c9d-4763a-43e8-9bd89330bf6
Original ID  : id-b12fec666c9d4763a43e89bd89330bf6
Semanticsearch  : zorgplicht